Onze partners

foto_5Wij onderkennen op dit moment de volgende mogelijkheden, die al doende in de toekomst gerealiseerd kunnen worden op initiatief van ons, maar misschien ook wel op initiatief van Uzelf:

– Vrijwilligers
die ons operationeel helpen in onze Organisatie en in onze Natuurgebieden;

– Vrienden en Donoren
die ons jaarlijks of incidenteel uit sympathie financieel of anderszins ondersteunen;

– Sponsors
van onze projekten, objekten en natuurbezittingen;

– Participanten
duurzame financiers of mede-eigenaren van onze natuurterreinen, kortom coalitiegenoten die zorgen voor kennissynergie, schaal en netwerk.