Welkom

natviv_160

Stichting Anitya Foundation

…een private, onafhankelijke non-profit stichting, met als missie duurzaam natuurbehoud via eigen natuurbezit en daarnaast het ondersteunen van natuurprojecten van derden…
…èn als bron van inspiratie voor uw eigen natuurinitiatieven…

Natuur & Landschap