Wie zijn wij?

foto_1Onze Stichting

Wij zijn een geregistreerd, charitatief non-profit fonds dat in 2001 is opgericht. Ons statutaire doel is Natuurbehoud in (bij voorkeur) Nederland en haar grensregio’s. Wij werken met stamvermogen dat door private giften is ontstaan en dat naar verwachting in de loop der jaren nog (sterk) zou kunnen toenemen. Onze Stichting kent een sterke maatschappelijke verankering. Het beleid is gericht op duurzame instandhouding van de Stichting als zelfstandig rechtspersoon. Wij zijn als volgt geregistreerd: KvK nummer: 24328221, RSIN nummer: 810440180, SBI-code: 91042. Zie verder onder Duurzaam en Transparant.

Het Bestuur

Het Stichtingsbestuur is het hoogste bestuurlijke orgaan en is onafhankelijk. De Statuten zijn de “Grondwet van de Stichting” en vormen aldus het kader waarbinnen het Bestuur beleidsmatig werkt en operationeel werkt.
Zie verder onder Onze Doelstelling.
De Stichting is op verschillende manieren zichtbaar voor het publiek. Zie verder onder Duurzaam en Transparant en Onze Partners.
Alle Bestuursleden leveren hun inbreng belangeloos en dienen aldus pro deo het maatschappelijk doel van de Stichting.

De Bestuursleden

Het Bestuur kent drie leden.  Zij hebben onderling de taken verdeeld.
De voorzitter is voormalig advocaat.
De Secretaris-Penningmeester is bestuurder van een vastgoed vennootschap.
Het derde bestuurslid was tientallen jaren industrieel ondernemer, is mede-oprichter van onze Stichting en coördineert vanuit het bestuur de Bureau-activiteiten.
Zie verder onder Onze Organisatie.