Natura Viva!

natviv_160Geïnspireerd door onze Natuurdoelstelling heeft beeldhouwer Ward Blankers het prachtige houten beeld NATURA VIVA! voor ons ontworpen.

De ontwerper
Op jeugdige leeftijd raakt Ward Blankers (1932) al gefascineerd door de schoonheid, het karakter en de eigenschappen, maar vooral door de mogelijkheden van hout. Immers, zijn vader is ambachtelijk meubelmaker-restaurateur, een uitstekend vakman en een harde werker. En hout is ooit ergens van een minuscuul zaadje tot een machtige boom uitgegroeid!

Ward is niet alleen creatief en experimenteel, op school leert hij ook alle vereiste vakkennis en technische vaardigheden van de houtbewerking. Via kunstambachtelijke vervolgopleidingen Houtsnijwerk en Ornament vervolmaakt hij zijn vakmanschap. Hij wordt uiteindelijk leraar aan het Koninklijk Technisch Atheneum te Kapellen-Antwerpen. Dit leraarschap verschaft hem een vast inkomen, maar vooral veel vrije tijd om zich volledig aan zijn kunstenaarschap te kunnen wijden.

De beeldhouwer
Dit leidt tot inspirerende beelden van grote klasse, tot internationaal aanzien en indrukwekkende exposities in binnen- en buitenland. In 2002 verschijnt van de hand van Staf Aertzen een fraaie monografie over de beeldhouwer Ward Blankers, ter gelegenheid van een grootse retrospectieve tentoonstelling in Hof ter Weyden. Delen van onze tekst zijn aan deze monografie ontleend. De ondertitel geeft treffend het wezen van zijn werk weer: “De zuiverheid en kracht van lijnen en vormen” ofwel: à la recherche de la forme idéale!

Dode bomen leven voort ……..
Ward Blankers en hout! En de natuur als zijn ultieme bron van inspiratie. Is het niet een fascinerend idee, dat door de geest en de uiterst vaardige hand van deze beeldhouwer een gekapte, dode boom uiteindelijk toch verder leeft in de vorm van een beeld? Die gedachte vervult Ward met de meeste eerbied en het grootste respekt voor de natuur. Hij is dan ook diep geraakt door de schandelijke manier waarop de mens met onze zo kostbare natuur omspringt.

En zo is de cirkel rond, want hier ontmoetten deze fascinerende beeldhouwer èn onze Stichting Anitya elkaar rondom de zorg voor onze natuur….

NATURA VIVA!
Deze ontmoeting leidde vrijwel vanzelfsprekend tot de creatie van een indrukwekkend beeld: NATURA VIVA! TERRA VITAE DOMUS.

Ward communiceert via zijn gracieuze beelden, en hoe! In ons geval was zijn leidraad het “Terra Vitae Domus” van de filosoof Spinoza: de aarde is het huis van het leven, van ons leven. Een perfekte associatie met de zorg en verantwoordelijkheid van onze Stichting voor ons aller natuur.

Het Beeld zelve
De aarde balanceert kwetsbaar op de kruin van de boom, met ronde vruchten als symbolen van vitaliteit en groeikracht. En de kwetsbaarheid van onze aarde blijkt bovendien uit het enorme gewicht van de aardbol die 2,5 maal zo zwaar is als de gehele boomstruktuur, van wortels tot en met kruin. En toch is het beeld stabiel, een teken van groot vakmanschap. Prachtig zichtbaar zijn de zuiverheid en de kracht van lijnen en vormen.

Ward, dank voor deze schoonheid, deze gerijpte schepping met grote zeggingskracht.