Onze Ambities

foto_3Onze ambities hebben wij geclusterd in 3 groepen:

1. De eigen natuurgebieden.

2. Het faciliteren van natuurprojekten van derden:
Dit punt staat nu niet centraal vanwege de veelheid aan eigen projecten.

3. Onze Stichting als bron van inspiratie voor de medemens:
Dit punt zal geleidelijk vorm en inhoud krijgen en deze website is hiertoe een communicatiekanaal.

Onderstaand hebben wij elk onderdeel nader beschreven.

1. Het verwerven van een Natuurgebied/Landgoed/Hoeve

Teneinde onze Stichting een eigen, tastbare identiteit te geven is begin 2009 Landgoed Kranengoor te Laren (Gld.) verworven, zie www.landgoedkranengoor.nl. Karakteristieke onderdelen en ligging maken dit eeuwenoude boshistorisch erfgoed extra aantrekkelijk, evenals revitaliserings- en ontwikkelingsmogelijkheden en agrarische binnen weides. Overige kenmerken: rust, ruimte, landschap, water, zichtassen.

Wij zijn voornemens om dit kernbezit duurzaam in stand te houden, voor zover overheden ons toestaan om adequate verdienmodellen te realiseren c.q. aan te passen.

2. Het ondersteunen van Natuurprojekten van derden

Wij zijn voornemens om natuur- en gemeenschapsprojekten, initiatieven en aktiviteiten rechtstreeks te faciliteren indien zij voortkomen uit de dorpen rondom het eigen natuurbezit c.q. bij dragen aan de duurzame, evenwichtige instandhouding van onze eigendommen. Wij streven naar inbedding in de lokale samenleving, naar begrip en respekt voor onze natuur en naar lokale betrokkenheid.

Daarnaast willen wij (incidenteel) private natuurinitiatieven elders faciliteren.
Wij zullen meestal in een bijrol functioneren, samen met andere collega-organisaties. Uitgangspunt is een konkreet, éénmalig projekt met een tijdhorizon van maximaal een jaar. Landelijke betekenis kan, maar regionale c.q. lokale verankering heeft onze voorkeur.

Het Bestuur hanteert eigen Richtlijnen ter beoordeling van de gevraagde projektondersteuning. De Disclaimer is van toepassing.

3. Onze Stichting als bron van inspiratie en navolging

Onze Stichting zelve, haar natuurdoelstellingen en overwegingen bij de oprichting, haar strategie en struktuur en haar aanpak en resultaten kunnen voor anderen betekenis kunnen hebben als bron van inzicht, inspiratie en navolging.
In het hoofdstuk Onze Partners vermelden wij enige suggesties.