Zijpsche Kreek

foto_masterplanAanleiding

Door een toevalligheid kwamen wij in 2001 een mogelijkheid op het spoor om op de gronden rondom de historische Anna Jacobahoeve op het eiland Sint Philipsland een ambitieus, geheel nieuw natuur-ontwikkelingsprojekt te realiseren. De ligging binnendijks, direkt aan de rand van het nationaal park De Oosterschelde, was en is bijzonder. De funktie van dorpsbos voor de kern Anna Jacobapolder en het gehuchtje Sluis bij de voormalige veerhaven zou ook maatschappelijk van betekenis zijn wegens het beoogde extensieve recreatieve medegebruik. De locatie is bovendien direkt gelegen aan de bekende Zeeuwse pontjes-fietsroute over Het Zijpe. Wie van ons heeft nog nooit gehoord van het beroemde veer Anna Jacobapolder – Zijpe: dat was immers over de radio altijd gestremd, uit de vaart wegens mist of storm!

Waarom is dit projekt mislukt?

Na uitvoerige en kostbare planvorming samen met Landschaps-architektenbureau Bosch Slabbers te Middelburg en na principe-akkoord met de enthousiaste boerenfamilie, is dit prachtige 40-ha. nieuwe-natuur-projekt na 1,5 jaar hard werken stukgelopen op de nodige bureaucratische barrieres:
– Regelgeving en procedures inzake vereiste toestemmingen en toekenningen;
– Locale gevoeligheden op het ambtelijke en bestuurlijke vlak.

Het Bestuur heeft de verworven inzichten geëvalueerd en voor zichzelf samengevat als kostbare les voor de toekomst: learning by doing.
De kosten van dit projekt (ten laste van onze Stichting) bedroegen het equivalent van ca. 3 ha. natuur aankopen èn duurzaam in stand houden! Zonde van deze maatschappelijke kapitaalverspilling.

Dit prachtige natuurplan vindt U beschreven onder Plantoelichting en het ontwerp onder Masterplan Natuurontwikkeling
Ontwerp Masterplan Natuurontwikkeling en Plantoelichting (pdf*) .