Groote Essche Heide

geh1Het natuurprojekt “Groote Essche Heide” betreft de eerste aankoop door onze Stichting in februari 2003. Een hoogtepunt in ons prille bestaan! Het gaat om ca. 1,5 ha. intensief beboerde landbouwgrond die wij als pilot hebben getransformeerd.

De aanloop
Reeds in 2001 hebben wij door Stichting SBNL Natuurfonds (www.sbnlnatuurfonds.nl) een globale gebiedsstudie laten uitvoeren. Gezien de unieke ligging aan de rand van het grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (www.grensparkzk.nl) lag ecologisch gezien een meer natuurlijke bestemming, inrichting en beheer voor de hand.

Hoewel de studie tot vele kansrijke natuurdoelen concludeerde, was verdere voortgang toen onmogelijk wegens te versnipperde belangen. Vrij onverwachts ontstond eind 2002 een kans om een gedeelte van het gebied alsnog aan te kopen. Het transformatieproces is inmiddels voltooid en nu gaat het om verstandig beheer. Wij zien dit projekt vooral als een kleinschalig, allround leertraject.

Het projekt
De bedoeling was om de intensief bemeste landbouwgrond te transformeren naar extensief gebruik met koeien in de hooi- en graasweide en ’s winters schapen. Aan het herstel van het oude cultuurlandschap is veel aandacht besteed. In november 2003 werden 60 eiken (Quercus Robur) geplant. Deze bomenrij vormt aldus ook een ecologische brug tussen het enorme grenspark en een ca. 60 ha. groot wandelbos De Wildertse Duintjes. De waterhuishouding is opnieuw ingericht en in de greppels zijn stuwen geplaatst om het water langer vast te houden. Aan de weide grenst nu weer een vennetje dat daar vroeger ook al lag, maar in de loop der tijd was dichtgeploegd. De weide is authentiek afgezet met gekloofde acaciapalen.

Het beheer
Wij vonden een enthousiast boerenechtpaar bereid om de koeien en het onderhoud te verzorgen. Zeg ons dus nooit meer dat boeren geen affiniteit met natuur hebben. Onze boer weet echt alles van natuurlijke processen, van het weer en het natuurbeheer, van biodiversiteit, flora en fauna.
Er lopen nu al reeën in de weide en rond het vennetje. De vogelrijkdom is enorm toegenomen.

Visualisering
Graag nodigen wij U uit om enige beelden van dit projekt te bekijken.
Klikt U daartoe op onderstaande kleine afbeeldingen.