Onze organisatie

foto_3Alle personen die bestuurlijk op het bureau bij de Stichting zijn betrokken geven hun inzet belangeloos en met overtuiging en toewijding. Dit stelt uiteraard grenzen aan onze externe beschikbaarheid, bereikbaarheid en snelheid van reageren. Wij doen ons best, maar bepalen als vrijwilligersorganisatie noodzakelijkerwijze onze eigen prioriteiten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Vanuit de pionier fase ontwikkelen  wij ons geleidelijk tot een stabiele, professionele organisatie die bestand is tegen generatie-overgangen. Zo veel mogelijk zullen operationele werkzaamheden worden uitbesteed/ingehuurd, uiteraard op non-profit-voorwaarden.

Onze organisatie ziet er als volgt uit:

organigram