0416 - 65 18 37

Wie zijn wij?

foto_1Onze Stichting

Wij zijn een geregistreerd, charitatief non-profit fonds dat in 2001 is opgericht. Ons statutaire doel is Natuurbehoud in (bij voorkeur) Nederland en haar grensregio’s. Wij werken primair met eigen vermogen dat door particuliere giften is ontstaan en dat naar verwachting in de loop der jaren nog (sterk) zal toenemen. Onze Stichting kent een sterke maatschappelijke verankering. Het beleid is gericht op duurzame instandhouding van de Stichting als zelfstandig rechtspersoon.
Zie verder onder Duurzaam en Transparant.

Het Bestuur

Het Stichtingsbestuur is het hoogste bestuurlijke orgaan en is onafhankelijk. De Statuten zijn de “Grondwet van de Stichting” en vormen aldus het kader waarbinnen het Bestuur handelt.
Zie verder onder Onze Doelstelling.
Het Bestuur acht zich gebonden aan de Gedragscode van de Vereniging FIN, legt jaarlijks verantwoording af aan het Ministerie van Financiƫn en is op verschillende manieren zichtbaar voor het publiek.
Zie verder onder Duurzaam en Transparant en Onze Partners.
Alle Bestuursleden leveren hun inbreng geheel belangeloos en dienen aldus pro deo het maatschappelijk doel van de Stichting.

De Bestuursleden

Vooralsnog kent het Bestuur vanaf de oprichting in 2001 tot op heden drie leden. Het zijn in kern de pioniers die het gedachtegoed van Anitya zullen vertalen in tastbare werkelijkheid. Zij hebben onderling de taken verdeeld.
De voorzitter is voormalig bankier en is momenteel verbonden aan Paleis Het Loo te Apeldoorn.
De Secretaris-Penningmeester is advocaat.
Het derde bestuurslid is industrieel ondernemer, is mede-oprichter van onze Stichting en coƶrdineert vanuit het bestuur de Bureau-aktiviteiten.
Zie verder onder Onze Organisatie.