Onze organisatie

foto_3Alle personen die aktief bij de Stichting zijn betrokken geven hun inzet belangeloos, met overtuiging en toewijding. Dit stelt momenteel wel grenzen aan onze externe beschikbaarheid, bereikbaarheid en snelheid van reageren. Wij doen ons best, maar bepalen vooral in deze opstartfase noodzakelijkerwijze onze eigen prioriteiten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Vanuit deze pionierfase zullen wij ons geleidelijk ontwikkelen tot een stabiele, professionele organisatie. Zo veel mogelijk zullen operationele werkzaamheden worden uitbesteed/ingehuurd, uiteraard op non-profit-voorwaarden.

Momenteel ziet onze organisatie er als volgt uit:

organigram