0416 - 65 18 37

Natuurprojecten derden

foto_4Ons bureau is vooralsnog organisatorisch onvoldoende ingericht op het adequaat behandelen van aanvragen ter ondersteuning van particuliere natuur-initiatieven, -projekten of -aktiviteiten van derden.

Werkwijze
Wij zullen zo veel mogelijk doorverwijzen naar collega-fondsen die organisatorisch daartoe wel zijn uitgerust. Wij onderhouden goede betrekkingen met het Prins Bernhard Cultuurfonds: www.cultuurfonds.nl. Eén van de zes werkterreinen van dit grote Fonds heeft betrekking op Natuurbehoud. Wij onderschrijven hun richtlijnen voor aanvragen. Zij kennen onze Stichting en kunnen ons ook op eigen initiatief benaderen om samen een natuurprojekt te ondersteunen. Een tweede vooraanstaand charitatief Fonds met een sterke sector Natuurbehoud is de Stichting VSBfonds, zie www.vsbfonds.nl.

Resultaten
Wij worden ook al rechtstreeks benaderd vanuit ons eigen netwerk met verzoeken om ondersteuning. Dit heeft geresulteerd in ondersteuning van een landelijk symposium inzake vitaal platteland en economische en maatschappelijke dragers. Tevens hebben wij een bijdrage geleverd aan een haalbaarheidsstudie inzake nieuwe natuur in Zeeland.

Richtlijnen
Onze Stichting hanteert eigen Richtlijnen ter beoordeling van aanvragen ter ondersteuning van (particuliere) natuurprojekten. Deze richtlijnen komen in hoge mate overeen met die van het Prins Bernhard Cultuurfonds, zie boven. Onze Disclaimer is van toepassing.