Natuurbezit

foto2009: Landgoed Kranengoor

In eigendom sinds 2009. Het hoogtepunt daarna was in 2013 ongetwijfeld de omvangrijke Akte van Kavelruil die op 12 september 2013 notarieel werd verleden. Hieraan is jarenlang gewerkt, gebaseerd op uitvoerig natuurhistorische en hydrologische onderzoekingen. Landgoed Kranengoor omvat nu een logisch aaneengesloten geheel, van groot belang voor een integraal, samenhangend beheer waaronder agrarisch natuurbeheer en hydrologie. Zie verder www.landgoedkranengoor.nl

2004: Groote Essche Heide

Onze wenskaart voor 2004 stond in het teken van ons eerste eigen natuurprojekt Groote Essche Heide. De wenskaart toonde het planten van 60 eiken (Quercus Robur) in november 2003 gericht op herstel van het oorspronkelijke agrarische cultuurlandschap. Dit bezit ontwikkelen wij van intensief bemeste landbouwgrond tot een extensief beboerde, ecologische verbindingszone.
Het projekt had het karakter van een leerzame pilot teneinde kleinschalig ervaring op te doen, ook met de samenwerking met een enthousiaste boerenfamilie.
Zie verder onder Eigen Natuurgebieden.

2005: Natura Viva!

Onze kunstzinnige wenskaart voor 2005 was gewijd aan het motto: “Levende Natuur, Leefbare Aarde”. In opdracht van onze Stichting creëerde beeldhouwer Ward Blankers hiertoe het beeld NATURA VIVA!. Het verbeeldt de maatschappelijke opdracht van onze Stichting: TERRA VITAE DOMUS: geen leven op aarde zonder vitale natuur. Deze wijsheid is afkomstig van de filosoof Spinoza.
Het is een krachtig, inspirerend beeldhouwwerk en geeft perfekt uitdrukking aan onze ambities: duurzaam natuurbehoud ten behoeve van een leefbare aarde.
Zie verder onder Beeldende Kunst.