Actualiteiten

foto2008: Landgoed Kranengoor

In eigendom sinds 2008. Het hoogtepunt in 2013 was ongetwijfeld de omvangrijke Akte van Kavelruil die op 12 september 2013 notarieel werd verleden. Hieraan is jarenlang gewerkt. Landgoed Kranengoor omvat nu een logisch, aaneengesloten geheel, van groot belang voor een integraal, samenhangend beheer waaronder agrarisch natuurbeheer en hydrologisch.

2004: Groote Essche Heide

Eerst gaan wij even met U een jaar terug. Onze wenskaart voor 2004 stond in het teken van ons eerste eigen natuurprojekt Groote Essche Heide. De wenskaart toonde het planten van 60 eiken (Quercus Robur) op 10 november 2003 als herstel van het oorspronkelijke agrarische cultuurlandschap. Dit bezit ontwikkelen wij van intensief bemeste landbouwgrond tot een extensief beboerde, onbemeste ecologische verbindingszone.
Het projekt heeft het karakter van een pilot teneinde eerst kleinschalig ervaringen op te doen, ook met de samenwerking met een enthousiast boerengezin.
Zie verder onder Eigen Natuurgebieden.

2005: Natura Viva!

Nu, een jaar later, is onze wenskaart voor 2005 gewijd aan het motto: “Levende Natuur, Leefbare Aarde”. In opdracht van onze Stichting creëerde beeldhouwer Ward Blankers hiertoe het beeld NATURA VIVA!. Het verbeeldt de maatschappelijke opdracht van onze Stichting: TERRA VITAE DOMUS: geen leven op aarde zonder vitale natuur. Deze wijsheid is overigens afkomstig van de filosoof Spinoza.
Het is een krachtig, inspirerend beeldhouwwerk geworden en geeft perfekt uitdrukking aan onze ambities: duurzaam natuurbehoud ten behoeve van een leefbare aarde.
Zie verder onder Beeldende Kunst.

Onze Website!

Deze website ging in december 2004 in eerste versie live. Inmiddels in 2015 is er een tweede versie. In de loop van de jaren zullen wij de site verder ontwikkelen met als einddoel een complete presentatie van onze Stichting Anitya Foundation, van filosofie via strategie tot pragmatie.